Baza Oaza

na przełomie tego roku fundacja bęc zmiana ogłosiła konkurs BMW/URBA/TRANSFORMY.  zwyciężyła joanna piaścik, której gratulujemy. my postanowiliśmy się podzielić naszym projektem, który przygotowaliśmy wspólnie ze stoprocent architekci oraz z joanną skórzyńska i julią skórzyńską. żywimy nadzieję, że uda się nam zrealizować ten projekt.

ideą bazy oazy: Projekt „BazaOaza” powstał z myślą o współczesnych mieszkańcach dużych miast. Miast, które doświadczane są ciągłą zmianą tkanki miejskiej, ludzkiej. Ta permanentna miejska ruchliwość jest odpowiedzią na coraz szybsze tempo naszego życia, mobilność zarobkową, chęć przemieszczania się. Te czynniki owocują bardzo płytkimi stosunkami sąsiedzkimi. przyczyniają się do postępującej erozji więzi międzyludzkich. Dużo łatwiej teraz zawiązać bliską „relację sąsiedzką” wykorzystując serwis społecznościowy, niż z sąsiadami zza ściany. SWOISTA DIGITALIZACJA STOSUNKÓW MIĘDZY LUDZKICH. Mieszkańcy miast, funkcjonujący na co dzień
w betonowej dżungli, próbują podtrzymać związki z naturą hodując w swych domach najróżniejsze rośliny. Co jednak uczynić z roślinami w sytuacji, gdy dana osoba planuje dłuższy wyjazd? Kiedyś kwiatki oddawało się pod opiekę sąsiadce, dzisiaj ten problem pomoże rozwiązać BazaOaza.

baza2

baza1

baza3

baza4

pobierz pełen opis do bazy oazy