Misy Żywiciela

od kilku lat zaj­mu­jemy się misami na skwe­rze Żywi­ciela na Żolu. kie­dyś były trzy, teraz są dwie. widocz­nie nasze nasa­dze­nia tak się spodo­bały, że ktoś zapra­gnął mieć misę tylko dla sie­bie [sic!]. od dwóch lat upra­wiamy w nich maliny i poziomki, pod­sy­pane kosmiczną domieszką War­sza­wia­nek.

kwiatuchi

kwiatuchi

kwiatuchi