recykling śmieciowy

pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Gdań­skiego „Par­ko­wa­nia”, kwia­tu­chi prze­pro­wa­dziły swój ulu­biony warsz­tat śmie­ciowy. „nie­zi­den­ty­fi­ko­wane obiekty pły­wa­jące”, to nic wię­cej jak prze­two­rzone śmie­cie. butelki, które jesz­cze chwile temu leciały na śmiet­nik, po warsz­ta­cie stają się intry­gu­jącą zabawka. jak widać na poni­żej dzieci jak i doro­śli stra­cili dystans do „śmie­cia” twór­czo się nimi razem bawiąc.

Recy­kling śmie­ciowy from kwia­tu­chi on Vimeo.

na zdję­ciach zoba­czy­cie też kilka miejsc z Parku Oliw­skiego, które nas zachwy­ciły, oraz z akcji Richarda Rey­noldsa, króla świa­to­wego guerilla gar­de­ningu.

parkowanie-0

parkowanie-1a

parkowanie-1

parkowanie-2

parkowanie-3

parkowanie-4

parkowanie-5

parkowanie-21

parkowanie-6

parkowanie-7

parkowanie-8

parkowanie-9

parkowanie-20

parkowanie-19

parkowanie-10

parkowanie-11