Żolibuh 3d

oto bar­dziej pogłę­biona rela­cja z wysa­dza­nia mia­sta pod­czas Żoli­buha, autor­stwa Marka Saen­der­skiego

oku­la­rydo oglą­da­nia zdjęć można odbie­rać w żoli­bor­skim Win­nym Przy­stanku. czeka tam na was 30 takich par, które prze­ka­zał Marek. dzięki!

011Akcja_wysadzanie

002Akcja_wysadzanie

003Akcja_wysadzanie

008Akcja_wysadzanie

009Akcja_wysadzanie

010Akcja_wysadzanie

016Akcja_wysadzanie

026Akcja_wysadzanie

028Akcja_wysadzanie

031Akcja_wysadzanie

033Akcja_wysadzanie

035Akcja_wysadzanie

038Akcja_wysadzanie

039Akcja_wysadzanie

041Akcja_wysadzanie