osiedlamy się

w czerwcu zostaliśmy zaproszeni do poprowadzenia warsztatów w cyklu moblinych zdarzeń kulturalnych osiedlamy się w ramach trzech działań przeprowadziliśmy kolektywne wysadzenia, czyli badaliśmy reakcję na miejskie ogrodnictwo, które ma prowokować do wzięcia się za najbliższe otoczenie swymi własnymi rękami. warsztat śmieciowy, czyli jak pozornie nieużytek [w tym przypadku butelki plasktikowe], czy śmieć może stać się bardzo atrakcyjnym tworzywem do dalszego działania, zabawy. zakończyliśmy preparacją bomb kwiatowych, siejać w najmłodszych ziarnko ogrodniczych partyzantów.

fot. Agnieszka Gojska, Tomasz Dubiel