ufo

Bliżej niezidentyfikowane obiekty pływające, to warsztat na którym dalej oswajamy butelki. poraz kolejny przekonywaliśmy, jak ten pozornie nieużytek, czy śmieć może stać się bardzo atrakcyjnym tworzywem do wspólnej pracy, zabawy. obiekty wodowanie miały w UFObasenie.

fot. mrufig